अभिराम दीक्षित

अभिराम दीक्षित

वैद्यकीय व्यवसाय असलेले डॉ अभिराम दिक्षित सोशल मेडीयावर लोकप्रिय पण तथ्यपरक लिखाणामुळे लोकप्रिय आहेत.