अशोक कुकडे

अशोक कुकडे

लातूर येथे वैद्यकीय क्षेत्रात सेवेचा आदर्श उभे करणारे डॉ. कुकडे आपल्या सौम्य पण स्पष्ट विचारांच्या साठी व पक्ष आणि मतभेद ओलांडून स्नेहपूर्वक संपर्कासाठी महाराष्ट्रात ओळखले जातात.